Jak otrzymać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP umożliwiają podjęcie satysfakcjonującej pracy w Polsce lub za granicą. Aby je otrzymać, należy przejść kurs SEP Kraków i zdać egzamin przed specjalną komisją. Jakie są rodzaje uprawnień i jak je zdobyć?

Uprawnienia SEP Kraków – rodzaje

Wyróżnić można trzy rodzaje uprawnień SEP – G1, G2 i G3. Umożliwiają pracę przy urządzeniach, sieciach i instalacjach zasilanych i przesyłających odpowiednio energię elektryczną, energię cieplną i zasilane gazem. Uprawnienia te można zdobyć bądź w zakresie eksploatacji, bądź dozoru. To, które z nich wybierzesz, zależy od pracy jaką chcesz wykonywać.

Kurs SEP Kraków i egzamin – kto przeprowadza?

Kursy SEP przeprowadzane są przez najróżniejsze instytucje szkoleniowe państwowe i prywatne. Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie warto zebrać informacje, które ze szkół najlepiej przygotowuje do egzaminu. Należy też dopasować rodzaj kursu do posiadanych umiejętności i wiedzy. Samo szkolenie SEP trwa jeden dzień, jednak konieczna jest wiedza w zakresie elektryczności. Jeśli kandydatowi jej brak lub nie czuje się jeszcze pewnie, powinien wybrać kurs doszkalający.

Uprawnienia sep Kraków to po prostu uprawnienia przyznawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Komisje egzaminacyjne na te uprawnienia może jednak powoływać nie tylko ta organizacja. Przeprowadzaniem egzaminów i nadawaniem uprawnień zajmują się różne podmioty powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki, a wśród nich znajduje się chociażby Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS) czy Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Kurs na uprawnienia SEP Kraków – dla kogo?

Uprawnienia SEP może zdobyć niemal każdy. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończony 18 rok życia i posiadać wykształcenie podstawowe. Niezbędne są, rzecz jasna, umiejętności i wiedza dotyczące sieci elektrycznych. Nie ma jednak obowiązku posiadania w tym zakresie tytułu zawodowego.

Uczestnictwo w kursie SEP i przystąpienie do egzaminu są płatne. Nie jest to jednak wysoka kwota – mniej więcej 500 zł kosztuje kurs, egzamin i dokument wraz z tłumaczeniem na wybrany język obcy. Do udziału w szkoleniu może też skierować kandydata Powiatowy Urząd Pracy. Egzamin ma formę ustną.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu świadectwo kwalifikacyjne otrzymuje się w ciągu najwyżej 14 dni. Uprawnienia są przyznawane na okres 5 lat. Ci, którzy nie zdali egzaminu, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty mogą przystąpić do niego ponownie.

Redakcja