News

Objeliśmy patronat medialny nad:Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową 
w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.
„Scena Otwarta” promuje aktualne trendy w sztuce teatru tańca współczesnego i baletu. Prezentuje spektakle uznanych artystów z różnych stron świata stwarzając warunki do wielokulturowego spotkania. Daje możliwość konfrontacji technik tanecznych, kunsztu i wyobraźni artystycznej. Festiwal organizowany w Centrum Sztuki Mościce jest dla adeptów tańca współczesnego, miejscem w którym rozwijają swoje umiejętności pod okiem cenionych choreografów. SCENA OTWARTA to również wystawy prezentujące sztukę tańca, ważne dla środowiska tanecznego wydawnictwa oraz spotkania artystów z publicznością, połączonych pasją i miłością do teatru tańca.

 


 

HR na Śniadanie to biznesowo-towarzyskie spotkania aktywizujące wymianę doświadczeń i sprzyjające refleksji nad kondycją polskiego HR.

Zapraszamy do udziały w spotkaniach.

 


Chcesz dotrzeć do szerszej grupy odbiorców ?

Możemy Ci w tym pomóc, promując Twoje wydarzenie/spotkanie/konferencję na naszej stronie.

Pisz: kontakt@jednymzdaniem.pl