Aktualności

Ambasador RP w Londynie interweniuje ws. ataków na Polaków w Irlandii Północnej

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wieloma atakami na Polaków - były to ataki słowne, ale też zaczepki, rzucanie kamieniami w okna domów czy poniżanie w miejscu pracy - mówi ambasador RP w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Witold Sobków.

Niemal 150 ataków skierowanych przeciwko Polakom zanotowała północnoirlandzka policja (PSNI) w ciągu 12 miesięcy do marca tego roku. Rok wcześniej takich incydentów było zaledwie 39.

Polski dyplomata wezwał północnoirlandzkie władze do bardziej skoordynowanej akcji zwalczania przestępczości na tle rasowym i narodowościowym, a także tamtejszą Polonię do lepszej integracji z lokalną społecznością. Przedstawiciele rządu zapewnili go, że niebawem przedstawione zostaną konkretne zalecenia, które po konsultacjach przyjmą formę strategii w zakresie równości rasowej.

W Irlandii Północnej mieszka około 20-30 tys. Polaków.

Onet, PAP, jz (fot. Pixabay.com)