Aktualności

Gangi „cyganią”

Raport MSW ujawnia szokujące informacje o działalności romskich grup przestępczych w Polsce. W „Raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2012” MSW w rozdziale „Handel ludźmi” opisano kilka procederów z udziałem ludności romskiej w naszym kraju.

Według raportu bułgarskie grupy o specyficznym romskim dialekcie werbują nastoletnie Polki oraz zagraniczne dziewczyny do prostytucji na terenie Polski. Takie grupy przejmują coraz większą część sektora usług seksualnych w naszym kraju. Ponadto współpracują one z polskimi gangami, przekazując im część dochodów w zamian za możliwość funkcjonowania na danym terenie.

Według raportu polscy obywatele narodowości romskiej zmuszali Polaków wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii do podpisywania na Wyspach umów o rzekomą pracę. Tak naprawdę wyłudzali świadczenia socjalne i kredyty.

Biegle mówiący po polsku „opiekunowie” pochodzenia romskiego odbierali Polaków z lotniska. W przestępstwa zaangażowane były niektóre rodziny cygańskie, a ich działalność była dobrze zorganizowana.

Także w zmuszaniu do żebrania w Polsce prym wiodą zorganizowane romskie grupy przestępcze, których członkowie są obywatelami Rumunii. Szantażowani żebracy przekazują dzienny haracz przestępcom.

Jak czytamy: „Osoby wykorzystywane do żebrania zobowiązane są do uiszczania dziennych opłat za możliwość żebrania, a często także opłat za mieszkanie, którego standard odbiega od powszechnie przyjętego. Do udziału w procederze wyszukiwane są osoby z widocznym kalectwem fizycznym, ponadto osoby słabo wykształcone albo całkowicie bez wykształcenia”.

Julia Piotrowska